Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti AVICENA – CHIRURGIE s.r.o., Na Struze 230/6, 110 00 Praha 1 (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa a telefon

b) za účelem obchodních aktivit správce

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení

d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti AVICENA – CHIRURGIE s.r.o., Na Struze 230/6, 110 00 Praha 1, učiněno písemně.