Přednosti naší léčby

  • důraz kladen na radikalitu operace a dlouhodobý výsledek
  • optimální kosmetický efekt při využití endovenózních metod a kosmetické flebektomie
  • minimální bolestivost v průběhu operace i v pooperačním období
  • ambulantní zákrok v místním znecitlivění s odchodem domů bezprostředně po výkonu
  • rychlá rekonvalescence