Doc. MUDr. Tomáš HONĚK, CSc.

                                                            Promoval na Karlově Univerzitě v roce 1974, pracoval V nemocnici U Milosrdných bratří na Františku, na chirurgickém odd. IKEM, v Dětském Kardiocentru v Motole, Hospital Great ormond Street a AMI Harley Street Clinic v Londýně, v dětské nemocnici William Soller v Havaně, v nemocnici Vall de Hebron v Barceloně a v Saudské Arábii v Harvard Medical Hospital, Jeddah. Od roku 1993 do 2003 byl primářem Oddělení srdeční chirurgie v Motole. Avicena - Chirurgie s.r.o. nestátní zdravotnické zařízení, založil v roce 2009 Doc. MUDr. Tomáš Honěk CSc. a Doc. MUDr. Pavel  Šebesta, CSc. kardiovaskulární chirurgové.

V současné době je jednatelem Avicena - Chirurgie s.r.o. kde řídí cévní a chirurgickou ordinaci.

Zobrazit životopis