Doc. MUDr. Tomáš HONĚK, CSc.

                                                            Promoval na Karlově Univerzitě v roce 1974, pracoval V nemocnici U Milosrdných bratří na Františku, na chirurgickém odd. IKEM, v Dětském Kardiocentru v Motole, Hospital Great ormond Street a AMI Harley Street Clinic v Londýně, v dětské nemocnici William Soller v Havaně, v nemocnici Vall de Hebron v Barceloně a v Saudské Arábii v Harvard Medical Hospital, Jeddah. Od roku 1993 do 2003 byl primářem Oddělení srdeční chirurgie v Motole. Avicena - Chirurgie s.r.o. nestátní zdravotnické zařízení, založil v roce 2009 Doc. MUDr. Tomáš Honěk CSc. a Doc. MUDr. Pavel  Šebesta, CSc. kardiovaskulární chirurgové.

V současné době je jednatelem Avicena - Chirurgie s.r.o. kde řídí cévní a chirurgickou ordinaci.

Zobrazit životopis

MUDr. Vojtěch HORVÁTH

dr.HorváthAbsolvent 3. lékařské fakulty UK v Praze. Pracoval jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Nyní pracuje na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Zabývá se ambulantní žilní chirurgií za použití EVLA a ClariVein.

Zobrazit životopis

MUDr. Petr BARTOŠKA

Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracuje jako vedoucí chirurg JIP
na Chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce. Jeho oborem je onkochirurgie a proktochirurgie. Zabývá se miniinvazivním ošetřením hemoroidů.

Zobrazit životopis

MUDr. Miroslav VÍTOVEC, CSc.

dr.VítovecJe zkušeným kardiologem a angiologem s 30 ti letou praxí na významných českých pracovištích. Je autorem doporučení pro duplexní sonografii České kardiologické a České angiologické společnosti. Je držitelem licence z vnitřního lékařství, kardiologie, angiologie, jícnové echokardiografie a je školitelem jícnové echokardiografie.
Nyní působí jako kardiolog a angiolog specialista v Centru pohybové medicíny prof. Pavla Koláře, na pracovišti MEDISCAN GROUP, s.r.o. a Vršovická zdravotní a.s. jako vedoucí lékař kardiologické ambulance. Úzce spolupracuje se společností Medacor, s.r.o. a AVICENA – chirurgie s.r.o

Zobrazit životopis

MUDr. Marek ŠLAIS

Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracoval jako sekundární lékař na II.chirurgické klinice VFN. Nyní pracuje na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Zabývá se ambulantní žilní chirurgií za použití EVLA, ClariVein, RFA a skleroterapií.

Zobrazit životopis