VenaSeal (tkáňové lepidlo Cyanoakrylát)

venaseal

Zatím se u nás neprovádí.

Princip lepidla: mezi tkáňovým lepidlem a vaskulárním endotel(výstelkou) dojde k polymeraci, která stěnu žíly, polymerační proces vždy vede k zánětlivé reakci v cévě tak v okolní tkáně, během organizace, dochází k žilní restrukturalizaci s tvorbou pojivové tkáně.

Průběh metody: Opět se punkčně se do žíly zavedene speciální kater, následně pod UZ kontrolou se v jednotlivých dávkách aplikuje tkáňové lepidlo za současného tlaku ultrazvukové sondy, tímto mechanismem se uzavírá lepidlem celá část postižené žíly.