Klasické výkony

Klasické chirurgické metody
crossectomie
crossectomie + limitovaný stripping + exstirpace varixů
invaginační stripping + exstirpace varixů
flebectomie

Metoda limitovaného strippingu + crossectomie + exstirpace varixů

Klasická chirurgická metoda odstraňuje postižený úsek hlavního povrchového žilního kmene ze dvou malých řezů ( řez v třísle a většinou pod kolenem). Z nich se dovnitř žíly zavede ocelový nebo umělohmotný vodič ukončený olivkou (stripper). S jeho pomocí se postižený žilní kmen „vytrhne“. Při limitovaném strippingu odstraňujeme jen stehenní část(ke kolenu) hlavní povrchní žíly, zachováváme bércovou část kmene, což má velký význam pro případný rekonstrukční výkon v kardiochirurgii, či periferní tepenné chirurgii.Výkon doplňuje ošetření vedlejších větví vstupujících do hlavního kmene povrchové žíly před jeho vstupem do žíly hluboké (crossektomie). Varikózně změněné vedlejší větve(varixy) se odstraňují z drobných vpichů pomocí speciálních háčků, kterými se postižená žíla zachytí a vytáhne.

Z tohoto základního způsobu vzešla celá řada dalších technik a modifikací. Způsob provedení i rozsah výkonu se mohou různit. Cílem operace je však vždy maximálně šetrné odstranění postižených úseků povrchového žilního systému a zachování zbývajících nepostižených žil.

Metoda invaginačního strippingu + crossectomie + exstirpace varixů

Tato metoda zmenšuje invazivitu běžného strippingu hlavních povrchních žilních kmenů a snižuje možný výskyt komplikací.Při této technice je do žíly zavedena sonda, ke které je žíla pevně přivázána. Následuje tah za konec sondy, přičemž se kmen žíly invertuje a obrací se naruby jako rukáv.

 Tuto metodu lze na našem pracovišti provést v lokální anestezii.

Anestezie

Protože i tato metoda je semiminiinvazivní, šetrná, lze ji provést v místním umrtvení. V průběhu operace budete při vědomí a nebudete cítit výraznější bolestivost.

Po operaci

Bezprostředně po zákroku budete moci odejít domů. Bude Vám doporučeno minimálně 4 týdny nosit, kompresivní punčochy. 3-5 týdnů je nutné se vyhnout sportovním činnostem jako je lyžování, veslování, tanec, plavání, tůry atd.. Běžná aktivita bez omezení. Krevní podlitiny se vstřebávají přibližně 2–6 týdnů.

Flebectomie

Tato metoda v zásadě odstraní jednotlivé varikozní větve z malých kožních řezů (2-3 mm), pomocí speciálních háčků, tyto ranky se nešijí, spontálně se zalepí.

Anestezie

Tato metoda je velmi šetrná, provádí se zcela v místním umrtvení. V průběhu operace budete při vědomí a nebudete cítit výraznější bolestivost.

Po operaci

Bezprostředně po zákroku budete moci odejít domů. Bude Vám doporučeno minimálně 14 dní, kompresivní punčochy. 3 týdny je nutné se vyhnout sportovním činnostem jako je lyžování, veslování, tanec, plavání, tůry atd.. Běžná aktivita bez omezení. Vpichy nebo ranky se po zákroku obvykle zhojí do jednoho týdne. Drobné podlitiny se vstřebávají přibližně 2–4 týdnů.