Chirurgická léčba

Obecně lze říci, že chirurgická léčba je nezbytná, pokud jsou klinické projevy žilní nedostatečnosti.

Proč je chirurgická léčba nezbytná?

Protože odstranění refluxu v povrchních žilách dolních končetin je léčbou a prevencí otoků, krvácení z varixů, prevencí vzniků (zánětu žil)tromboflebitid a flebotrombóz, chronických trofických změn kůže a podkoží, jejichž vrcholem je vznik bércového vředu.

Chirurgická léčba se tak nepřímo stává prevencí pracovní neschopnosti a invalidity, a to vše na podkladě kvalitního ultrazvukového vyšetření žil dolních končetin.

Operační léčba

Je nejefektivnější a nejradikálnější léčbou onemocnění žilní nedostatečnosti dolních končetin.

Operace křečových žil patří mezi poměrně časté výkony, avšak technika a způsob provedení se v posledních letech významně mění. Od klasických operací, prováděných za hospitalizace v nemocnici při celkové narkóze, se stále více pacientů kloní k moderním ambulantním operačním metodám. Tyto výkony lze provést zpravidla jen v místním znecitlivění anebo v analgosedaci bez nutnosti pobytu v nemocnici. Takové výkony mají velkou výhodu v šetrnosti, v ambulantním způsobu operace a ve velmi dobrém kosmetickém efektu.

Nejmodernější miniinvazivní metody využívají místo klasických výkonů(vytržení žíly), metodu zatavení žilního kmene pomocí vlákna endovenozního laseru(EVLA) nebo pomocí radiofrekvenční sondy (RFA).Tyto metody jsou termické, tzn. vzniká při nich tepelná energie. Netermickou miniinvazivní metodou je metoda MOCA (mechanicko-chemická ablace) systém ClariVein, kdy je žíla uzavírána pomocí mechanicko-chemické energie.

Principem všech endovenozních metod je tepelné(mechanicko-chemické) poškození výstelky žíly, žilní stěny, která následně indukuje uzávěr žíly a přerušení žilního toku.

Hlavní výhodou miniinvazivních metod je podstatně kratší pooperační rekonvalescence, šetrnost, mnimální bolestivost, výkon lze provádět v lokální anestezii

 Na našem pracovišti provádíme miniinvazivní metody uzávěru žil pomocí laseru(EVLA) a pomocí systému ClariVein(MOCA).

Přednosti naší léčby

  • důraz kladen na radikalitu operace a dlouhodobobý výsledek (úplné odstranění všech patologicky změněných žil)
  • optimální kosmetický efekt za užití endovenózních metod a kosmetické flebectomie (odstranění křečových žil)
  • minimální bolestivost v průběhu operace i v pooperačním období
  • žádná hospitalizace - ambulantní zákrok v místním znecitlivění s odchodem domů bezprostředně po výkonu
  • rychlá rekonvalescence
  • žádná nebo krátkodobá pracovní neschopnost (v závislosti na stupni postižení žilního systému a z toho vyplývajícího rozsahu operačního výkonu)