Typy varixů

Projevem žilního přetlaku jsou varixy – jakákoliv rozšířená nebo vinutá žíla s nefunkčními chlopněmi.

  • Mikrovarixy (Metličky) - jsou dilatované intradermální žíly velikosti 0,1–1 mm, obtěžující pacienta nejčastěji z kosmetického hlediska, i když mohou byt i bolestivé, u žen zejména v období menstruace.
  • Retikulární varixy - vytvářejí subdermální žilní plexus velikosti 1–4 mm.
  • Kmenové varixy - jsou lokalizované v průběhu žil (tj. vena saphena magna – VSM a vena saphena parva – VSP, vena saphena acsesoria anterior VSAA) a v pokročilých stadiích vytvářejí velké uzly a konvoluty.
  • Nekmenové varixy - vycházejí z větví safén a to buď samostatně, nebo v kombinaci s varixy kmenovými.
  • Insuficientní perforátory - se vyskytuji v místě insuficientních přímých perforátorů, nejčastěji na bérci. Často vedou k bércovým vředů. Hrozí přetížení hlubokého žilního systému.
Typy varixů
typy1mikrovarixy (metličky) 0,1-1 mm(intradermální žilní plexus)
typy2retikulární varixy 14mm (subdermální žilní plexus)
typy3kmenové varixy hlavní povrchní kmeny
typy4nekmenové varixy větve povrchních kmenů
typy5insuficientní perforátory různé lokalizace (bérec, stehno)