Komplikace

komplikace

Křečové žíly zpravidla nejsou onemocněním akutním, v naprosté většině případů neohrožují přímo život pacienta. Přesto představují vážný zdravotní problém, hlavně u pokročilejších stádií onemocnění se přidávají komplikující stavy, mezi které patří především: záněty žil, ekzém kůže, bércové vředy, krvácení z prasklých varixů.

Záněty žil

Jde o komplikaci u které rozlišujeme jakou oblast žilního sytému dolních končetin zánět postihuje, tedy buď povrchní či hluboký systém.

Povrchní systém

Tromboflebitida

Trombotické (krevní sraženinou) postižení povrchních žil. S tromboflebitidou se setkáváme hlavně v hlavních kmenech (velká a malá saféna a jejich větve). Je většinou spojená s varikózní degenerací těchto žil, nicméně může vzniknou také na předtím zdravé žíle.

Rozlišujeme:

Tromboflebitidy
Trombophlebitis superficialis
Varicophlebitis
Trombophlebitis migrans kůže

Trombophlebitis superficialis - zánět dosud zdravé povrchní žíly, může jít také o zánět v rámci celkové onemocnění, do této skupiny patří i záněty po aplikaci infůze, také záměrně navozená flebitida při skleroterapii.

Varicophlebitis nejčastější typ zánětu tvoří přes 90% povrchních flebitid, postihuje varikozně změněné povrchní žilní kmeny a jejich větve. Ve varikozně změněné žíle dochází ke stagnaci krve a lokálně se tak zvyšuje krevní srážlivost, následně stačí malý podnět napr.drobné poranění v místě varixu a vznikně žilní zánět a následný vznik nitrožilního trombu (sraženiny).

Varikoflebitida má ještě dva podtypy: ohraničená a rozsáhlá (extenzivní) varikoflebitida. Ohraničená postihuje nekmenovou varikozní žílu na dolní končetině. Druhý podtyp je vážný a zde hrozí riziko přestupu trombu do hlubokého systému a riziko vzniku tromboembolické nemoci.

Trombophlebitis migrans – může být součástí závažného onemocnění(malignita, TBC atd.)

Hluboký systém

Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza)

hluboky_systemhluboky_system_2 

U pacientů s tromboflebitidou (varikoflebitidou) je u 365% případů prokázané přerůstání trombu (sraženiny) z povrchního systému do hlubokého, je zřejmé že tromboflebitida může komplikovat současně nebo následně vzniklou flebotrombózu. Průměrná prevalence flebotrombozy u tromboflebitid povrchních žil je 29%. K přerůstání trombu dochází v safénofemorální či popliteální junkci nebo i přes perforátory v různých oblastech dolní končetiny.

U tohoto hlubokého zánětu žil, hrozí riziko vzniku tromboembolické nemoci (plicní embolie).

hluboky_system_3

Ekzém kůže

Typicky u klinických stádií C4. Hlavně tedy, pokud pacienti již májí hyperpigmentace (hnědavé skvrny).

Bercový vřed

bercovy_vred

Žilní bércové vředy jsou nejvážnější komplikací žilní nedostatečnosti dolních končetin. Typicky se projevují chronickými defekty kůže s rozpadem a odumřením okrsků tkáně. Vznikají při dlouhodobém působení přetlaku v žilním řečišti. Žilní chlopně ztratily svojí funkci, tekutina z krve je postupně přetlačována do podkoží, rozvíjí se otok, jeho následkem dochází k poruše výživy kůže. První známkou vznikajícího bércového vředu je místní zarudnutí, kůže nad postiženým místem se ztenčuje, je suchá a může ji pokrývat suchý ekzém. Defekty kůže vznikají nejčastěji v oblasti vnitřního kotníku, ale může se šířit cirkulárně. Tyto defekty se infikují a zhoršuje se lokální nález.

Krvácení z varixů

krvaceni_z_varixu

Hlavně u pacientů s pokročilým nálezem nemoci, kdy jsou patrné velké konvoluty varikozních žil, současně riziko zvyšuje suchá, ztenčená kůže „papírová kůže“. Při poranění dochází k silnějšímu krvácení, které je způsobeno přetlakem v žilním systému, první pomocí je naložení tlakové obvazu.