Klinická stádia žilní nedostatečnost

Klasifikujeme podle CAEP klasifikace:

Klinika(C)  
C0 žádné viditelné žilní onemocnění
C1 metličky či retikulární žíly
C2 kmenové varixy
C3 otok
C4 pigmentace, ekzém, dermatoliposkleróza
C5 zhojený bercový vřed
C6 aktivní bércový vřed
Etiologie(E)  
Ec vrozené
Ep primární
Es sekundární
Anatomie(A)  
As povrchní žíly
Ad hluboké žíly
Ap perorátory
Patofyziologie(P)  
Pr reflux
Po obstrukce