Kontakt – Praha 4 a 6 MUDr. Miroslav VÍTOVEC, CSc.

Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů a sdělení informací, podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších doplňků a změn) a souhlasím jako nositel rodného čísla ve smyslu § 13c, odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých dalších zákonů, s využitím tohoto rodného čísla (plné znění).