Dotazy

Pociťujete bolesti dolních končetin, máte noční křeče, otoky nebo dokonce viditelné křečové žíly?

Jestliže ano, je možné, že trpíte refluxem v systému povrchových žil. V tomto případě je vhodné, aby jste si nechali vyšetřit specialistou(angiolog, cévní chirurg).Musí být provedeno ultrazvukové vyšetření.

Jaké jsou možnosti léčby křečových žil?

Buď konzervativní léčba ta je léčbou symptomatickou (příznakovou), ulevuje od subjektivních obtíží, předchází zhoršení, nemá však vysloveně léčebný efekt (kompresní punčochy a venotonika) nebo léčba chirurgická ta je nezbytná, pokud jsou klinické projevy žilní nedostatečnosti.

Proč je chirurgická léčba nezbytná?

Protože odstranění refluxu v povrchních žilách dolních končetin je léčbou a prevencí otoků, krvácení z varixů, prevencí vzniků (zánětu žil)tromboflebitid a flebotrombóz, chronických trofických změn kůže a podkoží, jejichž vrcholem je vznik bércového vředu.

Chirurgická léčba se tak nepřímo stává prevencí pracovní neschopnosti a invalidity.

Operační léčba je nejefektivnější a nejradikálnější léčbou onemocnění žilní nedostatečnosti dolních končetin.

Dá se křečovým žilám nějak předcházet?

Prevence vzniku křečových žil je prakticky nemožná. Je to dáno právě genetickou dispozicí a hormonálními vlivy. Lépe se dají ovlivnit pocity únavy a těžkých nohou. Částečně je možné zmírnit obtíže léky venotoniky a preparáty působícími na reologické vlastnosti krve. Většího efektu docílíme nošením kompresivních punčoch.

Z dalších doporučení je vhodný dostatek tekutin, dodržování životosprávy a správné výživy, relaxační a kondiční cvičení (turistika, jízda na kole, tanec, plavání).

Jak laserová nebo radiofrekvenční energie vlastně v žíle působí ?

Tepelná energie, jejíž zdrojem je laserový či radiofrekvenční generátor, je pomocí vlákna nebo katetru zavedené do nitra žíly aplikována přímo na žilní stěnu, která se svráští a tak se uzavře – poté již krev nemůže takto ošetřenou žilou proudit.

Nebudou mi odstraněné žíly chybět?

V žádném případě. Naopak po odstranění poškozených křečových žil se funkce ostatních žil zlepší a zamezí se dalšímu poškozování hlubokých žil.

Jaké jsou možné komplikace výkonu pomocí laseru nebo radiofrekvence?

Jako u každého jiného výkonu, i zde existují jistá rizika nicméně jsou nepoměrně méně častá než u klasických operačních metod. Nejčastěji zmiňovanou komplikací je pocit přechodných parestezií (zhoršené vnímání tlaku na kůži nad ošetřovaným úsekem žíly nebo zvýšená citlivost po doteku nad ošetřovanou oblast).

Jaké jsou alternativy k miniinvazivním výkonům?

Tradičně jsou postižené žíly odstraňovány chirurgicky – podvazem v třísle a následně exstirpací (vytržením) postižené žíly pomocí speciálního lanka, výkon vyžaduje minimálně 2 řezy na kůži a většinou se provádí v celkové anestezii. Ve srovnání s klasickou chirurgickou metodou mají miniinvazivní metody menší rizika, podstatně kratší rekonvalescenci, nižší celkové náklady (výkon bez hospitalizace) a lepší kosmetické výsledky s menším počtem jizev.

Je zákrok pomocí laseru (EVLA) bolestivý?

Pacienti uvádějí mírnou, případně žádnou bolest během zákroku a po něm. U zákroku pomocí laseru (EVLA) aplikujeme tzv. tumescentní anestezii kolem tavené žíly. Byla prokázána významně nižší bolestivost než při tradiční odstranění žíly.

Je zákrok pomocí ClariVein bolestivý?

Zde aplikujeme lokální umrtvení jen do místa vpichu, kde budeme zavádět katetr.

Jak dlouho budu muset nosit kompresní punčochy po výkonu?

Celkově se kompresní punčochy nosí 714 dní (v průměru 10 dní), první dva dny se nosí 24 hod, poté jen přes den.

Jak rychle se můžu vrátit ke svým každodenním činnostem?

U zákroku pomocí laseru (EVLT) či ClariVein bylo klinicky prokázano, že umožňuje návrat pacientů k běžným činnostem a do práce podstatně rychleji než u běžného odstranění žíly.

Můžu po miniinvazivní operaci sportovat?

Velkou fyzickou aktivitu (sport, cvičení, tůry, plavání, jízda na kole atd.) musíte na 3 týdny od výkonu omezit.

Jak rychle dojde ke zlepšení příznaků?

Řada pacientů pociťuje okamžitou úlevu od příznaků, jako je bolest, pocit těžkosti v nohou a únava. Plného přínosu ošetření se dosahuje do 1 – 3 týdnů.

Co je to tak zvaná cestovní trombóza?

Při dlouhodobých cestách v sedě, zejména v letecké dopravě, může dojít vlivem zpomaleného žilního odtoku z dolních končetin ke vzniku uzávěru hlubokých žil krevní sraženinou (trombem). Nejjednodušší prevencí jsou tzv. cestovní kompresivní punčochy a opakované cvičení (pohyby v nártech) v průběhu cesty. U osob po žilní trombóze nebo se zjištěnou poruchou srážení krve ve smyslu zvýšení je nutné před cestou aplikovat speciální injekce (nízkomolekulární heparin). Tuto léčbu zajistí Váš lékař.

Jak dlouho přetrvá výsledek?

Laserová(ClariVein) metoda je vysoce účinným postupem, nicméně recidivu nelze nikdy zcela vyloučit. Závisí především na kvalitě cévní stěny, která je určena geneticky.