Ultrazvukové vyšetření

Zásadní vyšetřovací metoda obecně žilního onemocnění je tzv. duplexní ultrasonografie. Slouží k posouzení povrchního, hlubokého žilního systému, ale také perforátorů. Poskytuje přesnou informaci o průběhu žil (mapování), rozšíření žil, refluxu ale také umí odhalit komplikující stavy žilního onemocnění.

Platí jednoznační indikace duplexní sonografie před operací varixů?

Ano, z důvodů: nejasný původ varixů (kmenové nebo nekmenové), objasnění důvodu trofických změn kůže, vyloučení postižení hlubokého žilního systému, lokalizace insuficientních perforátorů, recidivující varixy

Ultrazvuk chirurgovi umožňuje:

  • zvolit nevhodnější chirurgickou metodu
  • plánovat rozsah chirurgického výkonu
  • kontrolovat úspěšnost léčby
  • zlepšit výsledek léčby
  • odhalit pooperační recidivy varixů