Fyzikální vyšetření

Lékař si všímá celkového stavu pacienta, posuzuje funkčnost tepen a žil základními vyšetřovacími postupy.