Anamnéza

Odběr anamnézy, nejsou zbytečně kladené otázky, dle staré lékařské poučky, je správně odebraná anamnéza poloviční cesta k diagnóze. Některé subjektivní potíže pacienta nemusí vůbec s křečovými žilami souviset a naopak, proto důležité odpovídat otevřeně a pravdivě.