Diagnostika

Křečových žil si na dolních končetinách všimne každý, u žen je převažujícím důvodem k návštěvě lékaře neuspokojující kosmetický problém. Krom toho spousta pacientů přichází s pokročilými nálezy a komplikacemi žilního onemocnění. Obtíže nemusí vždy odpovídat velikosti křečových žil.

Vyšetření oborníkem má několik na sebe navazujících částí:

Diagnostika
anamnéza
fyzikální vyšetření
ultrazvukové vyšetření
návrh léčby

Anamnéza

Odběr anamnézy, nejsou zbytečně kladené otázky, dle staré lékařské poučky, je správně odebraná anamnéza poloviční cesta k diagnóze. Některé subjektivní potíže pacienta nemusí vůbec s křečovými žilami souviset a naopak, proto důležité odpovídat otevřeně a pravdivě.

Fyzikální vyšetření

Lékař si všímá celkového stavu pacienta, posuzuje funkčnost tepen a žil základními vyšetřovacími postupy.

Ultrazvukové vyšetření

Zásadní vyšetřovací metoda obecně žilního onemocnění je tzv. duplexní ultrasonografie. Slouží k posouzení povrchního, hlubokého žilního systému, ale také perforátorů. Poskytuje přesnou informaci o průběhu žil (mapování), rozšíření žil, refluxu ale také umí odhalit komplikující stavy žilního onemocnění.

Platí jednoznační indikace duplexní sonografie před operací varixů?

Ano, z důvodů: nejasný původ varixů (kmenové nebo nekmenové), objasnění důvodu trofických změn kůže, vyloučení postižení hlubokého žilního systému, lokalizace insuficientních perforátorů, recidivující varixy

Ultrazvuk chirurgovi umožňuje:

  • zvolit nevhodnější chirurgickou metodu
  • plánovat rozsah chirurgického výkonu
  • kontrolovat úspěšnost léčby
  • zlepšit výsledek léčby
  • odhalit pooperační recidivy varixů

Návrh léčby

Závěrem komplexního vyšetření, je návrh léčby žilního onemocnění. Pacientovi lékař poskytne všechny informace stran konzervativního, ale hlavně operačního řešení křečových žil, jednotlivé typy operací atd.