Sklerotizace křečových žil

K výhodám sklerotizace patří:

 • časová nenáročnost
 • minimální zátěž
 • bez nutnosti hospitalizace či pracovní neschopnosti
 • možnost opakování

Sklerotizace samotná neřeší příčinu křečových žil. Nejčastěji se jí používá k ošetření kosmeticky obtěžujících metliček a retikulárních křečových žil.

Co je sklerotizace křečových žil?

Podstatou sklerotizace je aplikace sklerotizační látky (Aethoxysklerol) do křečové žíly. Uvnitř žíly vznikne sterilní zánět, stěny žíly se slepí a následně se přemění ve vazivový pruh. U malých žil je průběh téměř nezřetelný, u větších žil bývá přechodné zvětšení ošetřené žíly provázené jejím zatuhnutím a mírnou bolestivostí.

Vlastní sklerotizaci křečových žil lze opakovat a je možno pokračovat v ošetřování dalších úseků křečových žil. Průměrný počet sezení je 2 – 4 s odstupem 4 – 6 týdnů. Výkon nevyžaduje pracovní neschopnost ani výrazná omezení.

Typy

 • kapalinová - určena k sanaci mikrovarixů, tedy žil o velikosti od 1–3 mm
 • pěnová – retikulární varixy, větší varixy

Zakladatelem moderní pěnové skleroterapie Tessari. Dnes se využívá systému DSS (double syringe systém). Dvě stříkačky, které jsou spojeny. Pěna se vytváří přes trysku.

Průběh sklerotizace

Do rozšířené žíly je tenkou jehlou vpuštěn roztok(či pěna), jehož koncentrace odpovídá velikosti žíly. Podmínkou úspěšné sklerotizace křečových žil je navazující stažení ošetřené končetiny

kompresní punčochou( II. třída). Dobu nošení elastických punčoch určí lékař. Čím déle a důsledněji jsou punčochy nošeny po sklerotizaci, tím lepší a trvalejší je výsledný efekt.

Po sklerotizaci křečových žil

Bezprostředně po zákroku je důležité 30 – 60 minut nepřetržitě chodit. V prvních 3 dnech je vhodné se vyhnout zátěžovému sportu, není vhodné ani dlouhé stání na místě. V následujících dnech dodržovat přiměřený pohybový režim (chůze). Minimálně 24 hodin po sklerotizaci neužívat léky ovlivňující srážlivost krve.

Zásady po sklerotizaci křečových žil

Dobu nošení elastických punčoch určí lékař, obecně čím větší žíla, tím delší doba nošení kompresních punčoch.

 • Punčocha II.kompresní třídy je nasazena bezprostředně po zákroku v ambulanci
 • První 2 dny po zákroku je nutné mít punčochu trvale, tzn. 24 hodin denně.
 • Po 2 dnech od zákroku si vleže sundejte punčochu, odstraňte náplasti, popř. tampony a znovu si nasaďte punčochu. Po odstranění mohou být v místech vpichů drobné modřinky, zatvrdlinky, které je vhodné ošetřit krémem nebo gelem obsahují heparin.
 • Po dobu dalších 2 týdnů po zákroku není vhodné sezení či stání bez nasazené punčochy

Kontraindikace sklerotizace varixů

 • Známá alergie na lauromakrogol 400 nebo na jinou látku obsaženou v Aethoxysklerolu
 • Akutní těžká systémová onemocnění (obzvláště neléčená)
 • Imobilita
 • Těžká choroba ischemická (stupeň III a IV dle Fontaina)
 • Trombembolická onemocnění
 • U pacientů s vysokým rizikem trombózy (např. pacienti se známou dědičnou trombofilií nebo pacienti s rizikovými faktory, jako jsou užívání hormonální antikoncepce nebo náhradní hormonální terapie, obezita, kouření nebo déletrvající období imobility).

Komplikace sklerotizace

Mohou vzniknout v místě větších varixů a zejména pak u pacientů, kteří nedostatečně dodržují předepsaný léčebný režim.

Infiltráty: bolestivé, někdy i trochu začervenalé zatvrdliny pouze v průběhu sklerotizované žíly. Léčba spočívá v důsledném nošení kompresivní punčochy a místní aplikaci mastí či gelů s obsahem heparinu,antibiotika Flebitida: zánět sklerotizující žily - léčí se důslednou elastickou bandáží, mastmi a gely s obsahem heparinu, popř. venotoniky a antibiotiky. Hyperpigmentace: tmavě hnědavé zabarvení kůže v místě sklerotizované žíly. Částečně lze léčit bělícími krémy nebo depigmentačními laserem. Alergické reakce: místní (na náplast, dezinfekční prostředek, punčochu) a celkové (kopřivka nebo jiná celková alergická reakce).

Laserové ošetření křečových žilek

Pomocí transdermálního tzv. "cévního" laseru

Laserové odstranění drobných žilek na nohou je vhodné k ošetření izolovaných drobných rozšířených žilek mikrovarixů tzv."metliček" nebo následně k doléčení po ostatních metodách. K ošetření jemných rozšířených žilek na nohou je používán vysoce účinný speciální cévní laser NdYAG, který patří do kategorie tzv. tvrdých (hard) laserů. Uvnitř cévy dojde k přeměně světelné energie na teplo, céva se zataví a stáhne. Rozšířená žilka přestane být funkční, postupně se rozpadá a následně je vstřebána. Vhodné k ošetření jsou žilky do průměru 2 mm.