Endovenozní metody

Endovenozní miniinvazivní metody
termické
EVLA (endovenozní laserová ablace)
RFA (radiofrekvenční ablace) netermické
netermické
MOCA (mechanicko-chemická ablace) systém ClariVein
VenaSeal (tkáňové lepidlo Cyanoakrylát) - zatím se u nás neprovádí

Hlavní výhody

  • Minimálně invazivní ambulantní metoda pro léčení křečových žil při lokální anestézii.
  • Nitrožilní uzavření, které je výsledkem přesné aplikace energie.
  • Metoda je šetrná, účinná a bezpečná.
  • Zamezení popálení nebo poranění pacienta vysokou dávkou energie
  • Podstatně nižší úrovně pooperačních potíží nebo komplikací ve srovnání s klasickými metodami.
  • Snížení výskytu bolestí nebo krevních výronů (hematomů) oproti klasické metodě
  • Kratší nošení elastických punčoch po operaci (1-2 týdny) oproti až 5 týdnům po klasické operaci
  • Rychlá rekonvalescence, chůze možná hned po zákroku, návrat ke svým normálním činnostem během několika málo dnů.