Vznik

Křečové žíly 1. část

Křečové žíly 1. část_2

Žilní systém v dolních končetinách se sestává z hlubokého a povrchního systému a systému spojek, které vzájemně oba systémy propojuje.

Křečové žíly 1. část_3

Žíly jsou vybaveny systémem chlopní „jednocestných ventilů“, které braní zpětnému toku krve.

Krev z žil dolních končetin odtéká směrem k srdci(proti zemské přitažlivosti) pomocí žilně – svalové pumpy, pro správné fungování této pumpy je právě zapotřebí součinnost chlopní, žilní stěny, svalů a kloubů.

Základním faktorem pro vznik varixů je porucha pevnosti žilní stěny, v důsledku přetlaku v žilním systému dochází k rozšíření žil a k poruše funkce žilních chlopní, v rozšířených žilách chlopně nedomykají, krev městná v žilním řečišti a zvyšuje se dále žilní přetlak a vzniká obraz žilní nedostatečnosti.

Termín žilní nedostatečnost – neschopnost žilněsvalové pumpy dolních končetin dostatečně odčerpat krev k srdci, důsledkem je zvýšení tlaku a městnání v žilním systému dolních končetin. Příčinou je reflux, obstrukce či kombinace.

Rozlišujeme

  • primární žilní nedostatečnost (PVI) – což je degenerativní proces žilní
    stěny a chlopní, začíná jako reflux v povrchním systému.
  • sekundární žilní nedostatečnost (SVI) – jedná se o získanou
    zánětlivou chorobu, která začíná jako obstrukční proces, ten se pak
    vyvíjí v kombinaci refluxu a obstrukce v rámci hlubokého systému.